کمترین: 
105.79
بیشترین: 
123.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112.31
زمان: 
9/4 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 4 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 4 آذر 1397 , 112.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 00:00","price":123.51},{"date":"1397/09/04 03:00","price":117},{"date":"1397/09/04 06:00","price":115.65},{"date":"1397/09/04 09:00","price":110},{"date":"1397/09/04 12:00","price":110.68},{"date":"1397/09/04 15:00","price":105.79},{"date":"1397/09/04 15:30","price":112.89},{"date":"1397/09/04 18:00","price":114},{"date":"1397/09/04 21:00","price":112.31}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398