کمترین: 
3788
بیشترین: 
4276
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3870.8
زمان: 
9/4 21:00
قیمت بیت کوین امروز 4 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 آذر 1397 , 3870.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 00:00","price":4276},{"date":"1397/09/04 03:00","price":3910.3},{"date":"1397/09/04 06:00","price":3913.4},{"date":"1397/09/04 09:00","price":3788},{"date":"1397/09/04 12:00","price":3855.5},{"date":"1397/09/04 15:00","price":3911.1},{"date":"1397/09/04 15:30","price":3902.6},{"date":"1397/09/04 18:00","price":3975.6},{"date":"1397/09/04 21:00","price":3870.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398