کمترین: 
171252
بیشترین: 
171572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
171252.0
زمان: 
9/3 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 3 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 آذر 1397 , 171252.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/03 12:00","price":171572.0},{"date":"1397/09/03 15:00","price":171252.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398