کمترین: 
1223.08
بیشترین: 
1223.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.08
زمان: 
9/3 03:00
قیمت اونس طلا امروز 3 آذر 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 3 آذر 1397 , 1223.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/03 03:00","price":1223.08}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398