کمترین: 
4325.3
بیشترین: 
4489.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4325.3
زمان: 
9/3 21:00
قیمت بیت کوین امروز 3 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 آذر 1397 , 4325.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/03 00:00","price":4373.9},{"date":"1397/09/03 03:00","price":4458.9},{"date":"1397/09/03 06:00","price":4489.2},{"date":"1397/09/03 09:00","price":4425.3},{"date":"1397/09/03 12:00","price":4385.9},{"date":"1397/09/03 15:00","price":4384},{"date":"1397/09/03 18:00","price":4384.4},{"date":"1397/09/03 21:00","price":4325.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398