کمترین: 
20.19
بیشترین: 
21.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.19
زمان: 
9/2 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 2 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 2 آذر 1397 , 20.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 11:32","price":20.86},{"date":"1397/09/02 12:32","price":21.13},{"date":"1397/09/02 13:32","price":21.02},{"date":"1397/09/02 15:08","price":21.19},{"date":"1397/09/02 16:08","price":21.14},{"date":"1397/09/02 17:08","price":21.04},{"date":"1397/09/02 17:32","price":20.74},{"date":"1397/09/02 19:08","price":20.6},{"date":"1397/09/02 19:32","price":20.21},{"date":"1397/09/02 21:08","price":20.35},{"date":"1397/09/02 22:08","price":20.19}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398