کمترین: 
575.5
بیشترین: 
598.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577.88
زمان: 
9/2 23:32
قیمت گازوئیل امروز 2 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 آذر 1397 , 577.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 05:32","price":598.88},{"date":"1397/09/02 07:32","price":594.13},{"date":"1397/09/02 08:32","price":594},{"date":"1397/09/02 09:32","price":593.75},{"date":"1397/09/02 10:32","price":593.38},{"date":"1397/09/02 11:32","price":595.88},{"date":"1397/09/02 12:32","price":591.38},{"date":"1397/09/02 13:32","price":593.25},{"date":"1397/09/02 15:08","price":589.63},{"date":"1397/09/02 16:08","price":591.13},{"date":"1397/09/02 17:08","price":588.75},{"date":"1397/09/02 17:32","price":580.63},{"date":"1397/09/02 19:08","price":580.88},{"date":"1397/09/02 19:32","price":576.13},{"date":"1397/09/02 21:08","price":575.88},{"date":"1397/09/02 22:08","price":575.5},{"date":"1397/09/02 22:32","price":575.75},{"date":"1397/09/02 23:32","price":577.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398