کمترین: 
4.236
بیشترین: 
4.538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.309
زمان: 
9/2 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 آذر 1397 , 4.309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 04:08","price":4.268},{"date":"1397/09/02 05:32","price":4.259},{"date":"1397/09/02 06:32","price":4.242},{"date":"1397/09/02 08:32","price":4.25},{"date":"1397/09/02 09:32","price":4.246},{"date":"1397/09/02 10:32","price":4.321},{"date":"1397/09/02 11:32","price":4.263},{"date":"1397/09/02 12:32","price":4.236},{"date":"1397/09/02 13:32","price":4.252},{"date":"1397/09/02 15:08","price":4.319},{"date":"1397/09/02 16:08","price":4.325},{"date":"1397/09/02 17:08","price":4.252},{"date":"1397/09/02 17:32","price":4.341},{"date":"1397/09/02 19:08","price":4.437},{"date":"1397/09/02 19:32","price":4.538},{"date":"1397/09/02 21:08","price":4.526},{"date":"1397/09/02 22:08","price":4.438},{"date":"1397/09/02 22:32","price":4.333},{"date":"1397/09/02 23:32","price":4.309}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399