کمترین: 
1222.66
بیشترین: 
1228.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1222.82
زمان: 
9/2 15:00
قیمت اونس طلا امروز 2 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 آذر 1397 , 1222.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 03:00","price":1227.35},{"date":"1397/09/02 03:30","price":1227.57},{"date":"1397/09/02 06:00","price":1228.08},{"date":"1397/09/02 06:30","price":1228.06},{"date":"1397/09/02 09:00","price":1228.49},{"date":"1397/09/02 09:30","price":1227.90},{"date":"1397/09/02 12:00","price":1223.60},{"date":"1397/09/02 12:30","price":1222.66},{"date":"1397/09/02 15:00","price":1222.82}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398