کمترین: 
124.55
بیشترین: 
136.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124.55
زمان: 
9/2 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 آذر 1397 , 124.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 00:00","price":135.44},{"date":"1397/09/02 03:00","price":136.03},{"date":"1397/09/02 06:00","price":126.07},{"date":"1397/09/02 09:00","price":128.87},{"date":"1397/09/02 12:00","price":129.4},{"date":"1397/09/02 15:00","price":128.38},{"date":"1397/09/02 18:00","price":126.88},{"date":"1397/09/02 21:00","price":124.55}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398