کمترین: 
4265.9
بیشترین: 
4515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4326.1
زمان: 
9/2 21:00
قیمت بیت کوین امروز 2 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 آذر 1397 , 4326.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/02 00:00","price":4513.3},{"date":"1397/09/02 03:00","price":4515},{"date":"1397/09/02 06:00","price":4306},{"date":"1397/09/02 09:00","price":4265.9},{"date":"1397/09/02 12:00","price":4383.3},{"date":"1397/09/02 15:00","price":4402.1},{"date":"1397/09/02 18:00","price":4371.3},{"date":"1397/09/02 21:00","price":4326.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398