کمترین: 
62.33
بیشترین: 
62.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.33
زمان: 
9/1 19:32
قیمت نفت اوپک امروز 1 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 آذر 1397 , 62.33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 19:32","price":62.33}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398