کمترین: 
20.32
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.91
زمان: 
9/1 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 آذر 1397 , 20.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 12:08","price":20.45},{"date":"1397/09/01 12:32","price":20.47},{"date":"1397/09/01 13:08","price":20.36},{"date":"1397/09/01 14:32","price":20.32},{"date":"1397/09/01 16:32","price":20.74},{"date":"1397/09/01 17:08","price":20.71},{"date":"1397/09/01 18:32","price":20.81},{"date":"1397/09/01 19:32","price":20.88},{"date":"1397/09/01 20:32","price":21},{"date":"1397/09/01 22:08","price":20.91}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398