کمترین: 
1225.67
بیشترین: 
1227.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1227.89
زمان: 
9/1 12:00
قیمت اونس طلا امروز 1 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 آذر 1397 , 1227.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 03:00","price":1226.02},{"date":"1397/09/01 03:30","price":1225.67},{"date":"1397/09/01 06:00","price":1226.11},{"date":"1397/09/01 06:30","price":1226.64},{"date":"1397/09/01 09:00","price":1226.98},{"date":"1397/09/01 09:30","price":1227.47},{"date":"1397/09/01 12:00","price":1227.89}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398