کمترین: 
1.4863
بیشترین: 
1.509
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4895
زمان: 
9/1 22:08
قیمت بنزین امروز 1 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 آذر 1397 , 1.4895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":1.5065},{"date":"1397/09/01 03:32","price":1.509},{"date":"1397/09/01 05:08","price":1.508},{"date":"1397/09/01 05:32","price":1.501},{"date":"1397/09/01 06:32","price":1.5002},{"date":"1397/09/01 07:32","price":1.4995},{"date":"1397/09/01 08:32","price":1.5015},{"date":"1397/09/01 10:08","price":1.4993},{"date":"1397/09/01 11:08","price":1.5065},{"date":"1397/09/01 12:08","price":1.497},{"date":"1397/09/01 12:32","price":1.4899},{"date":"1397/09/01 13:08","price":1.492},{"date":"1397/09/01 14:32","price":1.498},{"date":"1397/09/01 16:32","price":1.505},{"date":"1397/09/01 17:08","price":1.5045},{"date":"1397/09/01 17:32","price":1.5063},{"date":"1397/09/01 18:32","price":1.4992},{"date":"1397/09/01 19:32","price":1.4943},{"date":"1397/09/01 20:32","price":1.4863},{"date":"1397/09/01 22:08","price":1.4895}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398