کمترین: 
597.25
بیشترین: 
604.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
598.25
زمان: 
9/1 22:32
قیمت گازوئیل امروز 1 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 آذر 1397 , 598.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":603.88},{"date":"1397/09/01 03:32","price":604.5},{"date":"1397/09/01 05:32","price":602.13},{"date":"1397/09/01 06:32","price":601.25},{"date":"1397/09/01 07:32","price":601.38},{"date":"1397/09/01 08:32","price":600.75},{"date":"1397/09/01 10:08","price":600.25},{"date":"1397/09/01 11:08","price":601.88},{"date":"1397/09/01 12:08","price":598.38},{"date":"1397/09/01 12:32","price":597.63},{"date":"1397/09/01 13:08","price":597.25},{"date":"1397/09/01 14:32","price":598.38},{"date":"1397/09/01 16:32","price":602.88},{"date":"1397/09/01 17:08","price":602.63},{"date":"1397/09/01 17:32","price":604.13},{"date":"1397/09/01 18:32","price":602.38},{"date":"1397/09/01 19:32","price":600.13},{"date":"1397/09/01 20:32","price":597.5},{"date":"1397/09/01 22:08","price":598.75},{"date":"1397/09/01 22:32","price":598.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398