کمترین: 
62.54
بیشترین: 
63.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.54
زمان: 
9/1 22:32
قیمت نفت برنت امروز 1 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 آذر 1397 , 62.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/01 01:32","price":63.4},{"date":"1397/09/01 03:32","price":63.45},{"date":"1397/09/01 05:32","price":63.26},{"date":"1397/09/01 06:32","price":63.25},{"date":"1397/09/01 07:32","price":63.16},{"date":"1397/09/01 08:32","price":63.22},{"date":"1397/09/01 10:08","price":63.02},{"date":"1397/09/01 11:08","price":63.37},{"date":"1397/09/01 12:08","price":62.95},{"date":"1397/09/01 12:32","price":62.62},{"date":"1397/09/01 13:08","price":62.77},{"date":"1397/09/01 14:32","price":63.09},{"date":"1397/09/01 16:32","price":63.53},{"date":"1397/09/01 17:32","price":63.63},{"date":"1397/09/01 18:32","price":63.45},{"date":"1397/09/01 19:32","price":63.22},{"date":"1397/09/01 20:32","price":62.73},{"date":"1397/09/01 22:08","price":62.7},{"date":"1397/09/01 22:32","price":62.54}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399