کمترین: 
175713
بیشترین: 
176471
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175713.0
زمان: 
8/30 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 30 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 آبان 1397 , 175713.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 11:50","price":176471.0},{"date":"1397/08/30 12:00","price":176019.0},{"date":"1397/08/30 14:50","price":175713.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 مرداد 1399