کمترین: 
19.65
بیشترین: 
20.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.48
زمان: 
8/30 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 30 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 آبان 1397 , 20.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 11:08","price":19.65},{"date":"1397/08/30 13:08","price":19.82},{"date":"1397/08/30 13:32","price":19.85},{"date":"1397/08/30 14:08","price":19.83},{"date":"1397/08/30 15:32","price":19.93},{"date":"1397/08/30 16:32","price":20.09},{"date":"1397/08/30 17:08","price":20.2},{"date":"1397/08/30 17:32","price":20.26},{"date":"1397/08/30 18:08","price":20.13},{"date":"1397/08/30 18:32","price":20.25},{"date":"1397/08/30 20:32","price":20.45},{"date":"1397/08/30 22:08","price":20.48}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398