کمترین: 
1220.78
بیشترین: 
1224.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.91
زمان: 
8/30 12:30
قیمت اونس طلا امروز 30 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 آبان 1397 , 1223.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 03:00","price":1221.69},{"date":"1397/08/30 03:30","price":1221.92},{"date":"1397/08/30 06:00","price":1221.23},{"date":"1397/08/30 06:30","price":1221.65},{"date":"1397/08/30 09:00","price":1220.78},{"date":"1397/08/30 09:30","price":1221.41},{"date":"1397/08/30 12:00","price":1224.18},{"date":"1397/08/30 12:30","price":1223.91}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398