کمترین: 
601.25
بیشترین: 
613.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
601.25
زمان: 
8/30 23:32
قیمت گازوئیل امروز 30 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 آبان 1397 , 601.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:32","price":604.63},{"date":"1397/08/30 01:32","price":606.75},{"date":"1397/08/30 02:32","price":605.88},{"date":"1397/08/30 05:32","price":610.38},{"date":"1397/08/30 06:32","price":609.38},{"date":"1397/08/30 08:08","price":610.13},{"date":"1397/08/30 09:08","price":610.63},{"date":"1397/08/30 09:32","price":613.13},{"date":"1397/08/30 10:32","price":610},{"date":"1397/08/30 11:08","price":610.63},{"date":"1397/08/30 13:08","price":609.13},{"date":"1397/08/30 13:32","price":613.13},{"date":"1397/08/30 15:32","price":613.38},{"date":"1397/08/30 16:32","price":613.13},{"date":"1397/08/30 17:08","price":612.63},{"date":"1397/08/30 17:32","price":612.13},{"date":"1397/08/30 18:08","price":607.13},{"date":"1397/08/30 18:32","price":609.63},{"date":"1397/08/30 20:32","price":607.88},{"date":"1397/08/30 22:08","price":610.13},{"date":"1397/08/30 22:32","price":610.63},{"date":"1397/08/30 23:32","price":601.25}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398