کمترین: 
130.81
بیشترین: 
143.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138.28
زمان: 
8/30 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 آبان 1397 , 138.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:00","price":143.6},{"date":"1397/08/30 03:00","price":131.72},{"date":"1397/08/30 06:00","price":130.81},{"date":"1397/08/30 09:00","price":138.26},{"date":"1397/08/30 12:00","price":135.01},{"date":"1397/08/30 15:00","price":141.8},{"date":"1397/08/30 18:00","price":138.5},{"date":"1397/08/30 21:00","price":138.28}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399