کمترین: 
4470.9
بیشترین: 
4698.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4635.5
زمان: 
8/30 21:00
قیمت بیت کوین امروز 30 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 آبان 1397 , 4635.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/30 00:00","price":4539},{"date":"1397/08/30 03:00","price":4470.9},{"date":"1397/08/30 06:00","price":4472.8},{"date":"1397/08/30 09:00","price":4613.8},{"date":"1397/08/30 12:00","price":4595.7},{"date":"1397/08/30 15:00","price":4698.2},{"date":"1397/08/30 18:00","price":4574.3},{"date":"1397/08/30 21:00","price":4635.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398