کمترین: 
176376
بیشترین: 
176458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
176458.0
زمان: 
8/29 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 29 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 آبان 1397 , 176458.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 11:50","price":176376.0},{"date":"1397/08/29 14:10","price":176458.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398