کمترین: 
19.01
بیشترین: 
19.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.51
زمان: 
8/29 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 29 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 29 آبان 1397 , 19.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 11:32","price":19.01},{"date":"1397/08/29 13:08","price":19.4},{"date":"1397/08/29 13:32","price":19.31},{"date":"1397/08/29 14:32","price":19.46},{"date":"1397/08/29 16:08","price":19.52},{"date":"1397/08/29 16:32","price":19.55},{"date":"1397/08/29 18:08","price":19.57},{"date":"1397/08/29 19:08","price":19.33},{"date":"1397/08/29 20:08","price":19.14},{"date":"1397/08/29 20:32","price":19.26},{"date":"1397/08/29 21:32","price":19.51}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398