محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1225.33
زمان: 
8/29 13:00
قیمت اونس طلا امروز 29 آبان 1397

قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 29 آبان 1397 , 1225.33 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 03:00","price":1224.06},{"date":"1397/08/29 03:30","price":1224.31},{"date":"1397/08/29 06:00","price":1221.91},{"date":"1397/08/29 06:30","price":1221.83},{"date":"1397/08/29 09:00","price":1221.80},{"date":"1397/08/29 09:30","price":1222.65},{"date":"1397/08/29 12:00","price":1225.14},{"date":"1397/08/29 12:30","price":1225.33},{"date":"1397/08/29 13:00","price":1225.33}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398