کمترین: 
4.322
بیشترین: 
4.643
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.54
زمان: 
8/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 آبان 1397 , 4.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":4.595},{"date":"1397/08/29 01:32","price":4.573},{"date":"1397/08/29 02:32","price":4.582},{"date":"1397/08/29 04:08","price":4.572},{"date":"1397/08/29 05:08","price":4.545},{"date":"1397/08/29 07:08","price":4.536},{"date":"1397/08/29 08:08","price":4.532},{"date":"1397/08/29 08:32","price":4.524},{"date":"1397/08/29 10:08","price":4.405},{"date":"1397/08/29 10:32","price":4.386},{"date":"1397/08/29 11:32","price":4.415},{"date":"1397/08/29 13:08","price":4.522},{"date":"1397/08/29 13:32","price":4.505},{"date":"1397/08/29 14:32","price":4.494},{"date":"1397/08/29 16:08","price":4.438},{"date":"1397/08/29 16:32","price":4.492},{"date":"1397/08/29 18:08","price":4.643},{"date":"1397/08/29 19:08","price":4.518},{"date":"1397/08/29 20:08","price":4.535},{"date":"1397/08/29 20:32","price":4.496},{"date":"1397/08/29 21:32","price":4.442},{"date":"1397/08/29 22:32","price":4.322},{"date":"1397/08/29 23:32","price":4.54}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399