کمترین: 
62.05
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.55
زمان: 
8/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 آبان 1397 , 62.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:32","price":66.93},{"date":"1397/08/29 01:32","price":66.9},{"date":"1397/08/29 02:32","price":66.95},{"date":"1397/08/29 04:08","price":67},{"date":"1397/08/29 07:08","price":66.75},{"date":"1397/08/29 08:08","price":66.56},{"date":"1397/08/29 08:32","price":66.6},{"date":"1397/08/29 10:08","price":66.54},{"date":"1397/08/29 10:32","price":66.55},{"date":"1397/08/29 11:32","price":66.37},{"date":"1397/08/29 13:08","price":66.49},{"date":"1397/08/29 13:32","price":66.22},{"date":"1397/08/29 14:32","price":66.47},{"date":"1397/08/29 16:08","price":66.66},{"date":"1397/08/29 16:32","price":66.29},{"date":"1397/08/29 18:08","price":65.63},{"date":"1397/08/29 19:08","price":65.34},{"date":"1397/08/29 20:08","price":63.56},{"date":"1397/08/29 20:32","price":63.58},{"date":"1397/08/29 21:32","price":63.33},{"date":"1397/08/29 22:32","price":62.05},{"date":"1397/08/29 23:32","price":62.55}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398