کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146.99
زمان: 
8/29 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 آبان 1397 , 146.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:00","price":158.5},{"date":"1397/08/29 03:00","price":153.63},{"date":"1397/08/29 06:00","price":153.62},{"date":"1397/08/29 09:00","price":},{"date":"1397/08/29 09:30","price":149.99},{"date":"1397/08/29 10:00","price":145},{"date":"1397/08/29 12:00","price":139},{"date":"1397/08/29 12:30","price":},{"date":"1397/08/29 13:00","price":139},{"date":"1397/08/29 14:30","price":134.94},{"date":"1397/08/29 15:00","price":138.72},{"date":"1397/08/29 18:00","price":138},{"date":"1397/08/29 21:00","price":146.99}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398