کمترین: 
4586.9
بیشترین: 
5126.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4834
زمان: 
8/29 21:00
قیمت بیت کوین امروز 29 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 آبان 1397 , 4834 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/29 00:00","price":5126.7},{"date":"1397/08/29 03:00","price":4956.2},{"date":"1397/08/29 06:00","price":4990.7},{"date":"1397/08/29 09:00","price":4865.1},{"date":"1397/08/29 10:00","price":4760.8},{"date":"1397/08/29 12:00","price":4671.8},{"date":"1397/08/29 14:30","price":4586.9},{"date":"1397/08/29 15:00","price":4612.1},{"date":"1397/08/29 18:00","price":4611.3},{"date":"1397/08/29 21:00","price":4834}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398