کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
8/28 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 28 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 28 آبان 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 17:08","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398