کمترین: 
175816
بیشترین: 
176005
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175816.0
زمان: 
8/28 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 28 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 28 آبان 1397 , 175816.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 11:50","price":176005.0},{"date":"1397/08/28 14:50","price":175816.0}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398