کمترین: 
18.55
بیشترین: 
18.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.9
زمان: 
8/28 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 28 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 آبان 1397 , 18.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 11:32","price":18.64},{"date":"1397/08/28 12:32","price":18.69},{"date":"1397/08/28 14:08","price":18.6},{"date":"1397/08/28 15:08","price":18.55},{"date":"1397/08/28 15:32","price":18.73},{"date":"1397/08/28 17:08","price":18.86},{"date":"1397/08/28 19:08","price":18.72},{"date":"1397/08/28 19:32","price":18.74},{"date":"1397/08/28 20:32","price":18.92},{"date":"1397/08/28 21:32","price":18.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398