کمترین: 
1218.83
بیشترین: 
1222.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1218.83
زمان: 
8/28 15:00
قیمت اونس طلا امروز 28 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 آبان 1397 , 1218.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 06:00","price":1222.62},{"date":"1397/08/28 06:30","price":1221.70},{"date":"1397/08/28 09:00","price":1220.14},{"date":"1397/08/28 09:30","price":1219.18},{"date":"1397/08/28 12:00","price":1219.07},{"date":"1397/08/28 12:30","price":1220.90},{"date":"1397/08/28 15:00","price":1218.83}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398