کمترین: 
5237.4
بیشترین: 
5661.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5237.4
زمان: 
8/28 21:00
قیمت بیت کوین امروز 28 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 آبان 1397 , 5237.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/28 00:00","price":5661.5},{"date":"1397/08/28 03:00","price":5645.7},{"date":"1397/08/28 06:00","price":5608},{"date":"1397/08/28 09:00","price":5568.4},{"date":"1397/08/28 12:00","price":5454.1},{"date":"1397/08/28 15:00","price":5379.7},{"date":"1397/08/28 18:00","price":5259.1},{"date":"1397/08/28 21:00","price":5237.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398