کمترین: 
173333
بیشترین: 
173557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173557.0
زمان: 
8/27 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 27 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 آبان 1397 , 173557.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/27 11:50","price":173333.0},{"date":"1397/08/27 14:50","price":173557.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398