کمترین: 
56.68
بیشترین: 
56.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.68
زمان: 
8/27 11:32
قیمت نفت سبک امروز 27 آبان 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 27 آبان 1397 , 56.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/27 11:32","price":56.68}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398