کمترین: 
5615.6
بیشترین: 
5672.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5649.9
زمان: 
8/27 21:00
قیمت بیت کوین امروز 27 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 آبان 1397 , 5649.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/27 00:00","price":5616},{"date":"1397/08/27 03:00","price":5615.6},{"date":"1397/08/27 06:00","price":5656.9},{"date":"1397/08/27 09:00","price":5652.5},{"date":"1397/08/27 12:00","price":5672.1},{"date":"1397/08/27 15:00","price":5632},{"date":"1397/08/27 18:00","price":5630.9},{"date":"1397/08/27 21:00","price":5649.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398