کمترین: 
178819
بیشترین: 
179966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178819.0
زمان: 
8/26 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 26 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 26 آبان 1397 , 178819.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 11:40","price":179966.0},{"date":"1397/08/26 14:40","price":178819.0}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398