کمترین: 
1221.66
بیشترین: 
1221.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1221.66
زمان: 
8/26 03:00
قیمت اونس طلا امروز 26 آبان 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 26 آبان 1397 , 1221.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 03:00","price":1221.66}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398