کمترین: 
4.329
بیشترین: 
4.377
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.377
زمان: 
8/26 03:08
قیمت گاز طبیعی امروز 26 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 آبان 1397 , 4.377 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 00:32","price":4.329},{"date":"1397/08/26 01:32","price":4.357},{"date":"1397/08/26 03:08","price":4.377}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398