کمترین: 
633.63
بیشترین: 
634.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
634.25
زمان: 
8/26 01:32
قیمت گازوئیل امروز 26 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 آبان 1397 , 634.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 00:32","price":633.63},{"date":"1397/08/26 01:32","price":634.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398