کمترین: 
66.93
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
8/26 03:08
قیمت نفت برنت امروز 26 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 آبان 1397 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/26 00:32","price":66.93},{"date":"1397/08/26 01:32","price":66.97},{"date":"1397/08/26 03:08","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398