کمترین: 
65.28
بیشترین: 
65.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.28
زمان: 
8/25 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 25 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 25 آبان 1397 , 65.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 16:32","price":65.28}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398