کمترین: 
19.1
بیشترین: 
19.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.12
زمان: 
8/25 22:32
قیمت ذغال سنگ امروز 25 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 25 آبان 1397 , 19.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 11:32","price":19.6},{"date":"1397/08/25 12:32","price":19.59},{"date":"1397/08/25 13:32","price":19.34},{"date":"1397/08/25 14:32","price":19.47},{"date":"1397/08/25 16:08","price":19.66},{"date":"1397/08/25 16:32","price":19.64},{"date":"1397/08/25 17:32","price":19.54},{"date":"1397/08/25 19:08","price":19.2},{"date":"1397/08/25 20:08","price":19.1},{"date":"1397/08/25 20:32","price":19.2},{"date":"1397/08/25 22:32","price":19.12}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398