کمترین: 
1213.35
بیشترین: 
1217.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1216.42
زمان: 
8/25 15:00
قیمت اونس طلا امروز 25 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 آبان 1397 , 1216.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 03:00","price":1213.35},{"date":"1397/08/25 03:30","price":1214.24},{"date":"1397/08/25 06:00","price":1216.03},{"date":"1397/08/25 06:30","price":1214.42},{"date":"1397/08/25 09:00","price":1215.06},{"date":"1397/08/25 09:30","price":1214.74},{"date":"1397/08/25 10:00","price":1215.22},{"date":"1397/08/25 10:30","price":1215.12},{"date":"1397/08/25 12:00","price":1215.28},{"date":"1397/08/25 12:30","price":1217.69},{"date":"1397/08/25 15:00","price":1216.42}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398