کمترین: 
5641.6
بیشترین: 
5707.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5668.4
زمان: 
8/25 21:00
قیمت بیت کوین امروز 25 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 آبان 1397 , 5668.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/25 00:00","price":5697.1},{"date":"1397/08/25 03:00","price":5684.5},{"date":"1397/08/25 06:00","price":5700.7},{"date":"1397/08/25 09:00","price":5707.2},{"date":"1397/08/25 12:00","price":5641.6},{"date":"1397/08/25 15:00","price":5647.5},{"date":"1397/08/25 18:00","price":5700},{"date":"1397/08/25 21:00","price":5668.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398