کمترین: 
1208.87
بیشترین: 
1214.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1214.52
زمان: 
8/24 12:30
قیمت اونس طلا امروز 24 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 آبان 1397 , 1214.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 03:00","price":1210.90},{"date":"1397/08/24 03:30","price":1210.64},{"date":"1397/08/24 06:00","price":1208.87},{"date":"1397/08/24 06:30","price":1209.82},{"date":"1397/08/24 09:00","price":1211.22},{"date":"1397/08/24 09:30","price":1211.50},{"date":"1397/08/24 12:00","price":1212.27},{"date":"1397/08/24 12:30","price":1214.52}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398