کمترین: 
182.02
بیشترین: 
192.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188.99
زمان: 
8/24 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 آبان 1397 , 188.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:00","price":192.2},{"date":"1397/08/24 03:00","price":188.05},{"date":"1397/08/24 06:00","price":190.44},{"date":"1397/08/24 09:00","price":186.06},{"date":"1397/08/24 12:00","price":190.45},{"date":"1397/08/24 15:00","price":183.81},{"date":"1397/08/24 18:00","price":182.02},{"date":"1397/08/24 21:00","price":188.99}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398