کمترین: 
5583.3
بیشترین: 
5904.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5630.8
زمان: 
8/24 21:00
قیمت بیت کوین امروز 24 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 آبان 1397 , 5630.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/24 00:00","price":5904.9},{"date":"1397/08/24 03:00","price":5828.1},{"date":"1397/08/24 06:00","price":5872},{"date":"1397/08/24 09:00","price":5675.6},{"date":"1397/08/24 12:00","price":5785},{"date":"1397/08/24 15:00","price":5583.3},{"date":"1397/08/24 18:00","price":5590},{"date":"1397/08/24 21:00","price":5630.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398